Oferta

Projektowanie:

 • koncepcje oraz projekty ogrodów, terenów zieleni, parków
 • projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych
 • architektura krajobrazu - projekty zagospodarowania terenu, zieleń miejska
 • zielone dachy
 • projektowanie systemów nawadniania
 • aranżacje zieleni na tarasach i we wnętrzach
 • inwentaryzacje zieleni i projekty gospodarki drzewostanem
 • ekspertyzy i opinie dotyczące stanu zdrowia drzew
 • kalendarze pielęgnacji dla ogrodów czy obiektów architektury krajobrazu
 • doradztwo i konsultacje

Realizacje:

 • kompleksowe zakładanie ogrodów
 • mała architektura ogrodowa
 • nawierzchnie w ogrodach
 • trawniki z rolki i z siewu, łąki kwietne
 • sadzenie dużych drzew
 • rośliny na tarasach i we wnętrzach
 • montaż systemów nawadniania

Serwis:

 • kompleksowa pielęgnacja ogrodów
 • konserwacja systemów nawadniania
 • konserwacja tarasów drewnianych