Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacje zieleni wykonywane są najczęściej na potrzeby prowadzonych inwestycji: budowy i modernizacji budynków, dróg, rewitalizacji zieleni. Są załączane do wniosków o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów.

Inwentaryzacja drzewostanu standardowo obejmuje:

  • określenie rodzaju i gatunku inwentaryzowanych drzew i krzewów
  • pomiar rośliny: obwód pnia, średnicę korony, wysokość drzewa, powierzchnię zajmowaną przez krzewy
  • określenie stanu zdrowotnego drzew i krzewów
  • zestawienie wyników inwentaryzacji w tabeli i wykonanie mapy z naniesionymi wynikami inwentaryzacji

inwentaryzacjaSporządzamy także dokumentacje potrzebne do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów oraz projekty nasadzeń zastępczych.

Wykonujemy operaty pielęgnacyjne, opracowania wytycznych do ochrony drzew na terenie budowy w trakcie inwestycji.

Wyznaczamy w terenie drzewa w wieku do 10 lat. Drzewa takie nie podlegają inwentaryzacji i nie jest wymagana zgoda na ich wycinkę. Wyznaczenie ich w terenie pozwoli uniknąć pomyłek przy wycince, a oczyszczenie działki z podrostu pozwala ocenić jak rozmieszczone są starsze drzewa.

Opracowujemy opinie dendrologiczne dla pojedynczych drzew lub jako część  inwentaryzacji dendrologicznej. Oceny stanu zdrowotnego, i stanu potencjalnego zagrożenia dla otoczenia. Oceny statyki drzewa w razie konieczności poparte szczegółowymi badaniami oraz zalecenia dotyczące zabiegów pielęgnacyjnych.